poniedziałek, 26 Czerwiec 2017

Kontakt

Związek Zawodowy Bibliotekarzy Polskich i Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego

Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy”

KRS 0000316759      REGON 141777995     NIP 5213548859

Adres do korespondencji:
03-433 Warszawa, ul. Strzelecka 21/25 lok. 65

tel. 607-701-420 (Sekretarz Związku, p. Aldona Borowska)

mail : bibliotekarzepl@gmail.com